Vilka är vi

Vi är en grupp sångare med lång erfarenhet av körsång. Flertalet är också aktiva i andra körer. Några av oss arbetar professionellt som musiker, t.ex. lärare och sångpedagoger. Övriga är yrkesverksamma på annat sätt och har sången som en framträdande hobby. Läs lite om oss andra under respektive flik.

Vi är numera en kör som verkar under studieförbundet Bilda.