Sångare

Medlemmarna i Cantamus har genom åren skiftat något. Från början bestod gruppen av 3 sångare i varje stämma. Så småningom ökades detta till 4 sångare per stämma. Några har varit aktiva från början, t.ex. Ellinor Carlson, som också tog initiativet till att bilda gruppen. I dagsläget är följande 18 sångare aktiva i Cantamus.

Stämmor

Ellinor Carlson, sopran
Heidi Spång, sopran
Rossana Rothstein, sopran
Ingeborg Söderwall, sopran
Birgitta Kelfve, sopran

Lena Fast, alt
Kjersti Jones, alt
Annelie Hermansson, alt
Lena Sobel, alt
Åsa Ekdahl, alt

Per Omnell, tenor
Stellan Moberg, tenor
John Jones, tenor
Jan-Erik Bengtsson, tenor

Lennart Fast, bas
Ingemar Moritz, bas
Christer Brandt, bas
Göran Ström, bas